Help
Stadsverlichting
Transparante mens

Maak bewust zoveel mogelijk ruimte in jezelf. Voel dat de wind door je heen kan waaien, dat het leven door je heen kan stromen, dat andere mensen en gebeurtenissen in en uit je leven stromen zonder dat je de behoefte hebt om ze toe te eigenen of persoonlijk te maken. 

Maak jezelf steeds ruimer en wordt steeds transparanter. Biedt geen enkele weerstand tegen wat zich aandient. Wees de ruimte zelf, de bedding voor het leven. Laat alles door je heen stromen als in een supergeleider. 

 

Inloggen
Je bent ingelogd