Help
Stadsverlichting
Herinnering herleven

Herinner je een moment in je leven waarop je volkomen tevreden en gelukkig was. Een moment waarop je in harmonie was met jezelf en je omgeving: stralend, vrij, rustig, vol vertrouwen. Haal die ervaring omhoog en maak deze zo levendig mogelijk. Voel wat je toen voelde, proef wat je toen proefde, zie wat je zag.

Voel het in iedere vezel van je lichaam. Zwelg in de ervaring en zie wat het met je doet. Hoe zit je nu? Hoe is je ademhaling? Hoe staan je mondhoeken? Wat denk je? Wat voel je? Ga iedere dag terug naar deze ervaring en maak die steeds groter, net zolang tot je net zo makkelijk in dit gevoel kunt stappen als dat je je jas aanschiet.

 

Inloggen
Je bent ingelogd